Kontakt

>
Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni

Hala Widowiskowo-Sportowa im. W. Stawiarskiego

Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
NIP: 868-10-01-825

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 3
32-700 Bochnia

Numer konta:

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni

Wpłaty za sekcje prosimy uiszczać na ten numer:
BANK PEKAO SA I O/Kraków F. Nr 1 w Bochni

21 1240 1431 1111 0010 0303 9976

Numer konta:

Towarzystwa Sportowego MOSIR Bochnia

Wpłaty z tytułu: darowizny, sponsoring, obozy i zgrupowania

BANK PEKAO SA I O/Kraków F. Nr 1 w Bochni

05 1240 5208 1111 0000 5475 7772

Dyrektor:

mgr Sabina Bajda

Zastępca dyrektora:

mgr inż. Dorota Błoniarczyk

Główna księgowa:

mgr Anna Tota

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content