Wczytywanie...

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami.

Celem działalności MOSiR Bochnia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, imprez widowiskowych.

Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:
1) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
2) usługi w zakresie sportu i rekreacji,
3) organizowanie zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz imprez widowiskowych i wystawienniczych,
4) prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci, młodzieży i sekcji seniorskich oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe, szkoły, kluby i organizacje sportowe w kraju i za granicą,
5) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

MOSiR administruje również obiektami sportowymi:
– Stadionem Miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego
– boiskiem do piłki nożnej w Chodenicach,
– boiskiem ze sztuczną trawą przy ul. Kazimierza Wielkiego,
– budynkiem sportowo-administracyjnym z salą sportową, siłownią i sauną przy ul. Parkowej,
– Halą Widowiskowo-Sportową,
– budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 1 (FILIA II), gdzie mieszczą się: sala judo, sala sportów walki, sala lustrzana, siłownia dla zawodników oraz pomieszczenia biurowe.

Statut MOSiRzałącznik

Dziś trudno sobie wyobrazić życie sportowe Bochni bez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Utworzony przed ponad 20 laty MOSiR stał się w mieście prawdziwym prężnym ośrodkiem, jeśli chodzi o bazę sportową, organizację imprez, sport masowy i wyczynowy, pośrednio także w seniorskim wydaniu, ale przede wszystkim – w sporcie dzieci i młodzieży.

Oferta dla dzieci i młodzieży
MOSiR ma bardzo dużo propozycji dla dzieci i młodzieży, która po zajęciach szkolnych chce czynnie działać w różnych sekcjach sportowych. Zajęcia te uczą młodzież zdrowego stylu życia bez nałogów i patologii, pokazując pozytywne zachowania zdrowotne i społeczne.
Pod opieką MOSiR-u działa 5 sekcji: piłka nożna, piłka ręczna, judo, koszykówka, siatkówka.

Oferta dla dorosłych
W ofercie zajęć dla dorosłych mamy: siłownię, aerobik, saunę i judo dla dorosłych.

Imprezy i wydarzenia sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest także organizatorem lub współorganizatorem różnorakich imprez masowych, związanych m.in. z uroczystościami narodowymi i lokalnymi:

– Międzynarodowy Festiwal Koszykówki BOCHNIA CUP

– Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni

– Memoriałowy Bieg Majora Bacy

– Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci

– Małopolski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy

– Bieg z okazji Dnia Papieża Św. Jana Pawła II.

Imprezy te są jednymi z najważniejszych, które przygotowuje  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wpisują się w kalendarz imprez miejskich. Sukcesem dla Ośrodka jest to, że z roku na rok cieszą się one coraz większą popularnością. Stały się imprezami cyklicznymi, integralnie związanymi z naszą działalnością i wpływają na wizerunek naszego miasta. 

W naszej działalności kładziemy nacisk  na odpowiednie zorganizowanie czasu dla mieszkańców naszego miasta, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Staramy się robić to najlepiej jak umiemy. Dodatkowym sukcesem okazała się organizacja imprez sportowych, które swoim zasięgiem wyszły poza granice naszego kraju. W ten sposób Bochnia stała się rozpoznawalna również przez zagraniczne kluby młodzieżowe.