O nas

Działalność MOSiR Bochnia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami.

Celem działalności MOSiR Bochnia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, imprez widowiskowych.

Nasze sekcje

Historia MOSiR Bochnia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni został utworzony 1 stycznia 1996 r. Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 28 grudnia 1995 r. jako zakład budżetowy na bazie Bocheńskiego Klubu Sportowego.

W powstałej strukturze działały trzy sekcje: piłki nożnej, ręcznej oraz sportów masowych. Ta ostatnia grupowała szachistów, karateków, judoków i wspinaczy górskich.
Pierwszym dyrektorem został Krzysztof Pławecki, który urząd ten pełnił przez dwa miesiące. Następnie obowiązki dyrektora przejął Krzysztof Szwiec. 20 grudnia 1999 r. Rada Miejska w Bochni dokonała zmian organizacyjno – prawnych Ośrodka, nadając mu formę jednostki budżetowej.

MOSiR POD DYREKCJĄ SABINY BAJDY
1 marca 1999 r. w drodze konkursu, ogłoszonego przez ówczesnego burmistrza Bochni Wojciecha Cholewę, powołana została na to stanowisko Sabina Bajda. Od tego momentu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój klubu. Powstały nowe sekcje: piłki koszykowej i siatkowej.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content