Działalność MOSiR

>
Działalność MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami.

Celem działalności MOSiR Bochnia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, imprez widowiskowych.

Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:

  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • usługi w zakresie sportu i rekreacji,
  • organizowanie zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz imprez widowiskowych i wystawienniczych,
  • prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci, młodzieży i sekcji seniorskich oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe, szkoły, kluby i organizacje sportowe w kraju i za granicą,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

MOSiR administruje również obiektami sportowymi:

Statut MOSiR– statut MOSiR

Dziś trudno sobie wyobrazić życie sportowe Bochni bez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Utworzony przed ponad 20 laty MOSiR stał się w mieście prawdziwym prężnym ośrodkiem, jeśli chodzi o bazę sportową, organizację imprez, sport masowy i wyczynowy, pośrednio także w seniorskim wydaniu, ale przede wszystkim – w sporcie dzieci i młodzieży.

Oferta dla dzieci i młodzieży

MOSiR ma bardzo dużo propozycji dla dzieci i młodzieży, która po zajęciach szkolnych chce czynnie działać w różnych sekcjach sportowych. Zajęcia te uczą młodzież zdrowego stylu życia bez nałogów i patologii, pokazując pozytywne zachowania zdrowotne i społeczne.
Pod opieką MOSiR-u działa 5 sekcji: piłka nożna, piłka ręczna, judo, koszykówka, siatkówka.

Oferta dla dorosłych

W ofercie zajęć dla dorosłych mamy: siłownię, aerobik, saunę i judo dla dorosłych.

Imprezy i wydarzenia sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest także organizatorem lub współorganizatorem różnorakich imprez masowych, związanych m.in. z uroczystościami narodowymi i lokalnymi:

Imprezy te są jednymi z najważniejszych, które przygotowuje  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wpisują się w kalendarz imprez miejskich. Sukcesem dla Ośrodka jest to, że z roku na rok cieszą się one coraz większą popularnością. Stały się imprezami cyklicznymi, integralnie związanymi z naszą działalnością i wpływają na wizerunek naszego miasta.

W naszej działalności kładziemy nacisk  na odpowiednie zorganizowanie czasu dla mieszkańców naszego miasta, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Staramy się robić to najlepiej jak umiemy. Dodatkowym sukcesem okazała się organizacja imprez sportowych, które swoim zasięgiem wyszły poza granice naszego kraju. W ten sposób Bochnia stała się rozpoznawalna również przez zagraniczne kluby młodzieżowe.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content