Rodo

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI

DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bochni:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSiR Bochnia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.bochnia.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Dorota Błoniarczyk: dorotabloniarczyk@mosirbochnia.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO:
Pracownicy – Klauzula informacyjna_Pracownicy
Kandydaci do pracy – Klauzula informacyjna_kandydaci
Kontrahenci – Klauzula-informacyjna_kontrahenci.pdf
Uczestnicy imprez sportowych –Klauzula informacyjna_imprezy
Zawodnicy wraz z opiekunami
– Klauzula informacyjna_sekcje
– Zgoda rodzica
Poczta mailowa i telefony służbowe- Klauzula informacyjna

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content