Deklaracja dostępności

>
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej mosir.bochnia.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 3
32-700 Bochnia
tel./fax: 014 6122540
e-mail: info@mosirbochnia.pl
www.mosir.bochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MOSiR Bochnia.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Błoniarczyk
e-mail: dorotabloniarczyk@mosirbochnia.pl
Telefon: 14 612 25 40

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek przy ul. Parkowej 3
  Do budynku przy ul. Parkowej prowadzą dwa wejścia, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
  słabowidzące.
  Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  Toalety w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest windy.
  Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Dostęp do pomieszczeń na pietrze jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych - brak windy, przemieszczanie się możliwe po schodach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - na obiekcie MOSiR Bochnia nie ma takich możliwości.
  Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 2. Budynek przy ul. Wojska Polskiego 1
  Do budynku przy ul. Wojska Polskiego prowadzą trzy wejścia- jedno do podziemi, jedno na wyższe poziomy, jedno na siłownię dla zawodników. Wejścia te nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a dalsze przemieszczanie się następuje po schodach. Toalety w tym budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest windy.
  Dostęp do pomieszczeń na pietrze jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych -brak windy, przemieszczanie się możliwe po schodach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - na obiekcie MOSiR Bochnia nie ma takich możliwości.
 3. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. ks. J. Poniatowskiego 32
  Do budynku Hali Widowiskowo-Sportowej prowadzą dwa wejścia, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd).
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest windy.
  Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Dostęp do pomieszczeń na pietrze jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych -brak windy, przemieszczanie się możliwe po schodach.
  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - na obiekcie MOSiR Bochnia nie ma takich możliwości.
  Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content