Zaktualizowane zasady korzystania z obiektów sportowych MOSiR

Od 27 lipca obowiązują nieco złagodzone Zasady Korzystania z Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Parkowej

 1. Możliwość wejścia na Stadion tylko po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem MOSiR Bochnia zgodnie z harmonogramem udostępniania obiektu.

 2. Osoba odpowiedzialna: Łukasz Gicala, tel 14 6122540, kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 3. Wejście na Stadion tylko od ulicy Parkowej pod nadzorem pracownika MOSiR.

 4. Na stadionie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 250 osób. Do limitu osób nie zalicza się pracowników obsługi.

 5. Pracownik MOSiR Bochnia weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu.

 6. Na Stadionie Miejskim udostępnia się publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, przy zachowaniu odległości 1,5 m.

 7. Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

  a) z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

  b) z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

  c) zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

 8. Zapewnia się osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.

 9. Każdy zawodnik/ osoba korzystająca z obiektu przed i po zajęciach treningowych ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 10. Pracownik MOSiR Bochnia dezynfekuje powierzchnie dotykowe na obiekcie po każdej grupie korzystających.

 11. Zapewnia się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających.

 12. Trening może odbywać się bez maseczek. Po zakończonych zajęciach zawodnicy niezwłocznie opuszczają obiekt.

Każdy wchodzący na obiekt ma obowiązek zapoznać się z powyższymi zasadami i jest zobowiązany do ich przestrzegania!!!

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content