Zaktualizowane zasady korzystania z obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR

Od 27 lipca obowiązują nieco złagodzone Zasady Korzystania z Obiektów Sportowych MOSiR , w tym również Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni.

Bardzo prosimy, zwłaszcza osoby już korzystające z zajęć w Hali o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Możliwość wejścia grup zorganizowanych na Halę Widowiskowo-Sportową tylko po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem MOSiR Bochnia zgodnie z harmonogramem udostępniania obiektu.

 2. Zapewnia się osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.

 3. Każdy zawodnik/ osoba korzystająca z obiektu przed i po zajęciach treningowych ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 4. Każda osoba wchodząca do obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej zobowiązana jest poddać się kontroli temperatury przed wejściem do budynku, przeprowadzonej przez pracownika MOSiR Bochnia. Wskaźnik temperatury powyżej 38 stopni jest równoznaczny z brakiem możliwości wejścia na teren budynku hali.

 5. W zajęciach sportowych może uczestniczyć w tym samym czasie nie więcej niż 250 osób. Do limitu osób nie zalicza się pracowników obsługi.

 6. Pracownik MOSiR Bochnia weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu.

 7. Jeżeli uczestnik zajęć sportowych posiada swoją piłkę, to powinien zabrać ją na trening i nią trenować (jeżeli forma treningu na to pozwala).

 8. Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób. Każdy uczestnik treningu powinien posiadać bidon lub wyraźnie podpisaną butelkę. Przy przerwie na picie wody, każdy musi zdezynfekować ręce. Wskazane jest, aby uczestnicy treningu posiadali swój płyn dezynfekujący.

 9. Każdy uczestnik treningu powinien mieć swój ręcznik, aby mieć możliwość wytarcia potu w trakcie trwania zajęć.

 10. Obowiązuje zakaz używania „przechodnich” narzutek treningowych. Każdy powinien mieć swoja koszulkę dwustronną lub dwie koszulki w odpowiednich kolorach.

 11. Trening może odbywać się bez maseczek. Po zakończonych zajęciach zawodnicy niezwłocznie opuszczają obiekt.

 12. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.

 13. W budynku hali udostępnia się publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, przy zachowaniu odległości 1,5 m.

 14. Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

   a) z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

   b) z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

   c) zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

 1. Na terenie obiektu widz musi:

  a) zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po jego terenie;

  b) zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

 2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i można otworzyć wszystkie możliwe okna (min. brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura) to hala będzie stale wentylowana.

 3. Zapewnia się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających.

 4. Pracownik MOSiR Bochnia dezynfekuje powierzchnie dotykowe na obiekcie po każdej grupie korzystających.

Każdy wchodzący na obiekt ma obowiązek zapoznać się z powyższymi zasadami i  jest zobowiązany do ich przestrzegania!!!

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content