Świąteczne życzenia 🎄

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami.

Celem działalności MOSiR Bochnia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, imprez widowiskowych.

Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:

  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • usługi w zakresie sportu i rekreacji,
  • organizowanie zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz imprez widowiskowych i wystawienniczych,
  • prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci, młodzieży i sekcji seniorskich oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe, szkoły, kluby i organizacje sportowe w kraju i za granicą,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content