Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt w Bochni / 11-13.06.2018 r. / Komunikat

Bochnia, 21.03.2018 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. CEL:
– Popularyzacja żeńskiej koszykówki wśród młodzieży, grona pedagogicznego i dyrekcji szkół,
– Wyłonienie najlepszej drużyny żeńskiej koszykówki w Polsce,
– Promocja systematycznej aktywności młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.
2. NAZWA IMPREZY: Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt w Bochni
3. DATA I MIEJSCE IMPREZY: 11-13.06.2018 r., Bochnia (powiat bocheński, województwo małopolskie)
Przyjazd drużyn 10 czerwca 2018 r. do godz. 18.00. Zgłoszenie do Biura Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. ks. J. Poniatowskiego 32 w Bochni.
Szczegółowy program zawodów zostanie przesłany do zainteresowanych drużyn po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do 30.04.2018 r.
Zawody zostaną rozegrane w mieście Bochnia na dwóch lub trzech obiektach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– Hala Widowiskowo- Sportowo im. W. Stawiarskiego w Bochni, ul. Poniatowskiego 32.
– Sala sportowa II LO / SP4 ul. Konfederatów Barskich w Bochni,
– Hala sportowa SP 1 w Bochni, ul. Bernardyńska 1.

4. ORGANIZATORZY:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni
– Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia
– Małopolski Szkolny Związek Sportowy
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni
Kierownik zawodów: Dorota Błoniarczyk, e-mail: dbloniarczyk@gmail.com, kom. 506 040 102
Kierownik merytoryczny: Witold Jodłowski, kom. 500 026 247
5. UCZESTNICTWO:
– W mistrzostwach udział biorą dziewczęta jednej szkoły rocznik 2002 i młodsze, które zostały mistrzami województwa w koszykówce dziewcząt szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz ewentualnie zespoły wicemistrzów.
– Obowiązuje imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły, ważna legitymacja szkolna oraz zgłoszenia w systemie SRS.
– Wpisowe w wysokości 400 PLN od zespołu płatne na konto organizatora do dnia 08.05.2018 r.
nazwa banku: Bank Pekao S.A. O/ Bochnia
nr konta 05 1240 5208 1111 0000 5475 7772
tytułem: „Wpisowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2018 – ….

6. ZAKWATEROWANIE
Wariant 1
– Nocleg w Hotelu Nowa Bochnia, ul. ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia; koszty pobytu 110 zł/ osobodoba od każdego zawodnika/ trenera/ kierowcy/ osób towarzyszących (pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja). W cenie pobytu możliwość korzystania z pływalni oraz SPA (w każdy dzień pobytu). Odległość od Hali Widowiskowo-Sportowej 100 m, od sali sportowej na II LO ok. 1 km
Wariant 2
– Nocleg w Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67; koszt pobytu 90 zł/ osobodoba od każdego zawodnika/ trenera/ kierowcy/ osób towarzyszących (pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Odległość od Hali Widowiskowo-Sportowej oraz sali sportowej na II LO 2km.
Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do korzystania z oferty zakwaterowania i wyżywienia zapewnionego przez Organizatora!!!

7. ZAŁOŻENIA TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE
– Zespół liczy 12 zawodniczek (minimum 8 zawodniczek) – zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami SZS oraz PZKosz.
– Jednolite stroje z numerami na koszulkach
– Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów)
– Ważne legitymacje szkolne
– W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator
– Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
– Za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju Organizator nie odpowiada.

8. PRZEPISY GRY:
– Czas gry 4 x 7 minut z przerwami między kwartami 1 minuty.
– W razie remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki
– Czas akcji (tolerancyjnie24 sekundy, sędzia na boisku sygnalizuje wyraźną grę na czas jednej z drużyn). Piłkę trzeba wyprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund.
– Rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie.
– Nowe 14 sekund zostaje przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w ataku.
– W każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy,
– Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6,
– Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower – 0 punktów. O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów.
– Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów, o kolejności w klasyfikacji decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz/e),
b) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
c) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju
d) większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju.

9. NAGRODY:
– Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy, miejsca od 1-3 zostaną nagrodzone również pucharami i medalami.
– Przewidujemy statuetki i nagrody dla najlepszej piątki turnieju oraz MVP Turnieju.
10. UBEZPIECZENIE
Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla zawodników spoczywa na szkołach dokonujących zgłoszenia.

11. INNE
Biorąc udział w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt w Bochni uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów turnieju,
b) korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie jego danych osobowych potrzebnych dla organizacji tego turnieju.

12. PATRONAT HONOROWY – Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński

13. Potwierdzenie zgłoszenia
Prosimy o potwierdzenie ilości uczestników turnieju, wybór wariantu noclegu do dnia 30.04.2018 r.

14. Kontakt:
W sprawach organizacyjnych:
Dorota Błoniarczyk:
MOSiR Bochnia
ul. Parkowa 3
32- 700 Bochnia
tel/ fax 14 612 25 40
kom. 506040102
e-mail: mosir_bochnia @poczta.onet.pl

W kwestiach sportowych:
Krzysztof Kieroński kom. 609 650 033.
Witold Jodłowski kom. 500 026 247

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content