Odmrażanie sportu na obiektach MOSiR Bochnia – od 1 czerwca możliwość zająć na Hali Widowiskowo-Sportowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni od 1 czerwca umożliwia korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Możliwość wejścia grup zorganizowanych na Halę Widowiskowo-Sportową tylko po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem MOSiR Bochnia zgodnie z harmonogramem udostępniania obiektu.

 2. Na Hali Widowisko – Sportowej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 32 osoby i 3 trenerów. Do limitu osób nie zalicza się pracowników obsługi.

 3. Pracownik MOSiR Bochnia weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu.

 4. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego na Hali Widowiskowo – Sportowej (poza toaletą).

 5. Zawodnicy na zajęcia oraz osoby korzystające z obiektu przychodzą przebrani w odpowiedni strój.

 6. Jeżeli uczestnik zajęć ma swoją piłkę, to powinien wziąć ją na trening i nią trenować (jeżeli forma treningu na to pozwala). Jeżeli trening wymaga wymiany podań, to ilość piłek powinna być zabezpieczona w taki sposób, aby piłki po pierwszej grupie mogły być dezynfekowane w trakcie kolejnego treningu.

 7. Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób. Każdy uczestnik treningu powinien posiadać bidon lub wyraźnie podpisaną butelkę.

 8. Zapewnia się osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.

 9. Każdy zawodnik/ osoba korzystająca z obiektu przed i po zajęciach treningowych ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 10. Przy przerwie na picie wody, każdy musi zdezynfekować ręce. Wskazane jest, aby uczestnicy treningu posiadali swój płyn dezynfekujący.

 11. Na hali powinny być wyznaczone miejsca, w których bidony lub butelki, oraz inne akcesoria niezbędne do treningu (ochraniacze na zęby, opaski na kolana, ściągacze frotki, okulary itd.) mogą zostać odłożone. Powinny też być zachowane odpowiednie przestrzenie pomiędzy takimi strefami na akcesoria (2 metry minimum).

 12. Każdy uczestnik treningu powinien mieć swój ręcznik, aby mieć możliwość wytarcia potu w trakcie trwania zajęć.

 13. Zakaz używania „przechodnich” narzutek treningowych. Każdy powinien mieć swoja koszulkę dwustronną lub dwie koszulki w odpowiednich kolorach.

 14. Nie wykonujemy okrzyków przed i po treningu w dotychczasowej formie składania rąk w jedno miejsce. Unikamy wszelkiego rodzaju „zachowań zespołowych” typu przybijanie „piątek” itp.

 15. Zawodnicy na halę sportową wchodzą sami – bez opiekunów. Jedynym opiekunem w tym momencie jest trener. Rodzice dzieci mają zakaz wchodzenia na obiekt sportowy.

 16. Jeżeli charakter treningu nie wymaga używania dużej ilości sprzętu, np. korzysta się tylko z piłek, i następny trening może być przeprowadzony bez sprzętu używanego na zajęciach poprzedzających, to nie trzeba czekać na dezynfekcję sprzętu i można zaczynać następny trening, pod warunkiem, że:

– sprzęt na nowy trening nie był używany, lub był już dezynfekowany

– hala posiada osobne wejście i wyjście.

Obydwa warunki muszą być spełnione OBLIGATORYJNIE.

 1. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i można otworzyć wszystkie możliwe okna (min. brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura) to hala musi być stale wentylowana.

 2. Każdy trener ma prawo:

a) Przeprowadzić wywiad rozpoznawczy z uczestnikiem treningu, na którego podstawie może go dopuścić lub nie dopuścić do zajęć.

b) Podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu zajęć w wypadku, gdy uzna, że nie zostały zapewnione odpowiednie warunki do przeprowadzenia treningu, lub jego uczestnikom (zawodnikom oraz trenerom) zagraża niebezpieczeństwo.

 1. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.

 2. Pracownik MOSiR Bochnia dezynfekuje powierzchnie dotykowe na obiekcie po każdej grupie korzystających.

 3. Zapewnia się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających.

Każdy wchodzący na obiekt ma obowiązek zapoznać się z powyższymi zasadami i jest zobowiązany do ich przestrzegania!!!

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content