Kolejne grupy judo wracają do treningów!

Od 1 lipca wznawiamy treningi grupy VI i grupy VIII z trenerem Wojciechem Tworzydło. Zajęcia odbywać się będą zgodnie ze schematem:

grupa VIII – poniedziałek i środa godz. 16.00-17.00

grupa VI – poniedziałek i środa godz. 17.15-18.15.

Miejsce zajęć: sala sportów walki (górna sala) przy ul. Wojska Polskiego.

Odpłatność za zajęcia to kwota 60 zł za miesiąc (w tym roku również za okres wakacyjny).

Istnieje możliwość uczestnictwa dzieci z innych grup, które dotychczas nie wznowiły treningów, po uprzednim uzgodnieniu z trenerem (Wojciech Tworzydło, tel 513-225-805).

Przypominamy uczestnikom i rodzicom, że nadal obowiązuje reżim sanitarny, a każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać poniższe zasady:

PRZED TRENINGIEM:

 1. Możliwość wejścia grup zorganizowanych na salę judo / salę sportów walki tylko po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem MOSiR Bochnia zgodnie z harmonogramami udostępniania sal.

 2. Zawodnicy na zajęcia oraz osoby korzystające z obiektu przychodzą przebrani w odpowiedni strój.

 3. Na trening przyjeżdża się 5 minut przed rozpoczęciem (nie wcześniej).

 4. Rodzice dzieci mają zakaz wchodzenia na teren obiektu. Jedynym opiekunem od tego momentu jest trener.

 5. Każdy zawodnik/ osoba korzystająca z sali judo/ sali sportów walki przed i po zajęciach treningowych ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 6. Przed rozpoczęciem treningu zawodnik siada na tatami z nogami skierowanymi na zewnątrz i dezynfekuje stopy środkiem antybakteryjnym.

 7. Każdy trener ma prawo:

a) Przeprowadzić wywiad rozpoznawczy z uczestnikiem treningu, na którego podstawie może go dopuścić lub nie dopuścić go do zajęć (obowiązuje wypełnieni i podpisanie kwestionariusza medycznego).

b) Podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu zajęć w wypadku, gdy uzna, że nie zostały zapewnione odpowiednie warunki do przeprowadzenia treningu, lub jego uczestnikom (zawodnikom oraz trenerom) zagraża niebezpieczeństwo.

PO TRENINGU

 1. Zawodnik przed wyjściem zabiera wszystkie swoje rzeczy, myje ręce środkiem antybakteryjnym i opuszcza budynek (pamiętając o zachowaniu minimum 2 metrowych odległości od pozostałych zawodników)

 2. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.

 3. Zapewnia się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z sali judo/ sali sportów walki.

 4. Pracownik MOSiR Bochnia dezynfekuje powierzchnie dotykowe na obiekcie po każdej grupie korzystających.

 5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i można otworzyć wszystkie możliwe okna (min. brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura) to sala musi być stale wentylowana.

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content