INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/Pani

ANNA HAMUDA
(imię, nazwisko)
zamieszkały/a ul. Hutnicza 9, 32-700 Bochnia
(miejsce zamieszkania – miejscowość)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Anna Hamuda spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór. Posiadana przez Panią Annę Hamuda wiedza i umiejętności zapewnią właściwą realizację zadań.

Bochnia, dnia 28.10.2020 r.

Przewodniczący Komisji

Sabina Bajda

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content