Wczytywanie...

REGULAMIN Bocheńskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (sezon 2019/20)

REGULAMIN BOCHEŃSKIEJ MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ
sezon 2019/2020

I. ORGANIZATOR
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3,
Tel./fax. 014/ 612 25 40, e-mail: info@mosirbochnia.pl  , strona internetowa:www.mosir.bochnia.pl

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71, Tel. 014/ 612 23 91

II. CEL TURNIEJU
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży.

III. UCZESTNICY
Szkolne drużyny – reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów.

IV. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW DO ROZGRYWEK
Szkoły mogą zgłosić do rozgrywek drużynę maksymalnie 10-osobową .

Do dnia 21.10.2019r. (poniedziałek) należy zgłosić dokładną maksymalną liczbę zawodników danej szkoły do rozgrywek sezonu 2019/2020 – co znaczne ułatwi organizację rozgrywek. Zgłoszenia należy dokonać w biurze MOSiR Bochnia, przy ul. Parkowa 3 lub telefonicznie: biuro MOSiR, tel. 14 612 25 40 w dniach od pon. – pt w godz. 8.00 – 16.00

W przypadku uczestnictwa mniejszej liczby zawodników z którejkolwiek ze szkół istnieje możliwość zgłoszenia większej liczby uczestników po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem rozgrywek.

Zgłaszanie drużyn do turnieju: prosimy o zgłoszenia imienne wraz z rankingiem zawodników.

Listę uczestników kierownik / opiekun drużyny zgłasza sędziemu najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej partii. Do każdej rundy mogą być zgłaszani inni uczniowie.

V. TERMIN I MIEJSCE
Rok szkolny 2019/2020 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni.

Spotkania odbywać będą się w kolejne dni tygodnia (raz w miesiącu) w miesiącach: październik, listopad, grudzień, marzec, maj, czerwiec .

Pierwsze spotkanie odbędzie się 23.10.2019r. (środa) o godz. 8.30

VI. SYSTEM ROZGRYWEK i PUNKTACJA

Klasyfikacja końcowa obejmować będzie 3 grupy wiekowe:

Grupa „A” – klasy I – III szkół podstawowych

Grupa „B” – klasy IV – VI szkół podstawowych

Grupa „C” – klasy VII -VIII

Punktacja za rozegraną partię zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.

Tabele wyników prowadzi: Wszołek Beata.

VII. NAGRODY

Puchary i dyplomy drużynowe oraz medale indywidualne na koniec rozgrywek.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Sprzęt szachowy – szachownice, bierki i zegary turniejowe zapewnia organizator.

Obsługę sędziowską zapewnia organizator.

Podczas całego turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zależności od ilości uczestników.

Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2019r.