Wczytywanie...

REGULAMIN

Regulamin rozgrywek Małej Bocheńskiej Ligi Piłki Ręcznej

  • Założenia główne

Mała Bocheńska Liga Piłki Ręcznej, zwana dalej MBLPR, została utworzona dla przeprowadzenia rozgrywek najmłodszych adeptów bocheńskiej piłki ręcznej, dla propagowania dyscypliny i zachęcania jak największej ilośći dzieci do rozwijania swoich pasji, zdolności i umiejętności sportowych, poprzez aktywne uczestnictwo w bocheńskim życiu sportowym.

Myślą przewodnią jest przedstawienie dzieciom i młodzieży piłki ręcznej jako fascynującej dyscypliny sportowej oraz pozyskiwanie coraz większej liczby zawodników dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni.

  • Uczestnicy

W Małej Bocheńskiej Lidze Piłki Ręcznej uczestniczą drużyny składające się z zawodników z klas IV oraz V szkół podstawowych. Zespoły rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2006 i młodsi oraz rocznik 2007 i młodsi. MBLPR organizuje rozgrywki dla chłopców, ale dopuszcza się udział dziewcząt jako uczestników zawodów.

  • System rozgrywek

Zespoły podzielone zostały na 2 ligi – odrębna dla klas IV, odrębna dla klas V.

W obu przypadkach każdy z zespołów rozegra jak nawjwięcej spotkań w systemie „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich meczów otrzymamy tabelę rankingową, która pozwoli nam poznać pary zespołów, które zmierzą się o poszczególne miejsca w klasyfikacji końcowej.

I tak: 1 i 2 miejsce w tabeli zagrają o zwycięstwo w całym cyklu, 3 i 4 miejsce zagrają o miejsce 3 itd.

  • Punktacja

Za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje 3 pkt, za porażkę – 0 pkt. W przypadku remisu zespoły wykonują po 3 rzuty karne w celu wyłonienia zwycięzcy. Jeśli nie uda się wyłonić zwycięzcy w 3 seriach, wówczas rywalizujemy do „pierwszego pudła”, czyli zwycięża drużyna, która skutecznie wykona swój rzut karny, przy nieskutecznym rzucie przeciwników. Jeden zawodnik może podjąć kolejną próbę rzutu, jeżeli wszyscy zawodnicy z drużyny tak ową już podjęli.

Za zwycięstwo po rzutach karnych zespół otrzymuje 2 punkty, natomiast za porażkę po rzutach karnych – 1 punkt.

O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:

1. Suma zdobytych punktów

2. Różnica bramek

3. Ilość zdobytych bramek

4. Wynik meczu bezpośredniego

W przypadku równej liczby wszystkich wymienionych kryteriów należy rozegrać dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

  • Konkurencje dodatkowe

Dodatkowe konkurencje przygotowane są dla wszystkich uczestników MBLPR. Udział w nich jest dobrowolny. Daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle pozostałych zawodników. Wszyscy zawodnicy w czasie, gdy nie będą rywalizować na boisku, będą mogli uczestniczyć w zmaganiach sprawnościowych przygotowanych przez organizatorów. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki zostaną dodatkowo nagrodzone.

  • Kadra Bochnia

W czasie trwania całego sezonu MBLPR, wyłaniana będzie kadra miasta Bochnia, która będzie reprezentować Miasto Bochnię w turniejach. Zawodnicy MBLPR będą otrzymywać powołania do reprezentacji jako wyróżnienie za wybitną postawę podczas udziału w rozgrywkach.