Wczytywanie...

Cennik opłat

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni oraz opłat za uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, został ustalony na mocy Zarządzenia Nr 399/2018 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 28  listopada 2018 roku – zarządzenie_cennik_mosir