Wczytywanie...

Cennik opłat

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni oraz opłat za uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, został ustalony na mocy Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 roku – cennik_mosir Bochnia